กระดานสนทนา

 • หัวข้อ : ขอเอกสารฝึกงานไดที่ไหน

  ขอเอกสารฝึกงานไดที่ไหน

  ชื่อ : ไฟฟ้า ชื่อ : วันที่/เวลา : 3 พ.ค. 2555 21:15:53 ไอพี : 192.168.19.228แจ้งลบ

  ความคิดเห็น : 0 ความคิดเห็น
  ** ไม่พบข้อมูล **

  แสดงความคิดเห็น
  ความคิดเห็น :
  ชื่อ :
  อีเมล์ :
  รหัสยืนยัน ** :

 

สาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
โทรศัพท์ : 042-970053 โทรสาร : 042-970053 IP Phone : 820