ภาพกิจกรรม

 
  ภาพกิจกรรม [ นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการวิชาชีพ 2/2561 ]
คลิกดูภาพขนาดใหญ่

กลับ  ไปที่หน้า : [1] 2 3 

 

 

สาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
โทรศัพท์ : 042-970053 โทรสาร : 042-970053 IP Phone : 820